Towarzyska Liga Terenowa TLT

Towarzyska Liga Terenowa – w skrócie TLT, to spotkania w wymagającym terenie przygotowywane dla przyjaciół i znajomych, których jednoczy wspólna pasja jaką jest off-road. Wszystkie imprezy wchodzące w skład cyklu TLT są realizowane przez ekipę adrenalinka.pl. oraz przez zaprzyjaźnione firmy z branży 4×4. Jednocześnie chcemy do naszego grona przyjmować nowe załogi, które pokonując teren potrafią się dobrze bawić!

Celem ligi jest skupianie ludzi, którzy przedkładają satysfakcję z pokonania terenu nad stricte sportową rywalizację. Od sezonu 2021 uściślamy regulaminy klas sportowych tak aby były podobne do występujących za naszą wschodnią granicą. Każdej z imprez towarzyszy obfity w towarzyskie atrakcje bankiet. Chcemy, aby rozgrywki TLT wyłoniły najbardziej wszechstronne załogi wśród rodzimych offroaderów i dlatego każda z proponowanych przez nas imprez ma inny charakter.

W skład Towarzyskiej Ligi Terenowej 2022 wchodzą cztery imprezy terenowe firmowane jakościowym znakiem Zmoty
Zaczynamy od wiosennej Zmoty Sprint,  rajdu z cyklu H3, dwu etapowego  –  polegającego na pokonaniu jak największej liczby okrążeń w wyznaczonym limicie czasu.  Podczas majowej, wiosennej pory proponujemy rajd TransGranica –  czyli klasyczny rajd przeprawowy realizowany przez naszych przyjaciół z Gołdapi czyli przez Socho i przyjaciół. We wrześniu spotykamy się na reaktywowanej Nocy Kormorana w Ełku, organizowanej przez Dudków z Mazurskiej Włóczęgi i Piotra Czarneckiego, będącej kompilacją odcinków w taśmach ze zbieraniem fotopunktów, a w finale docieramy do późnojesiennej XX Zmoty Challenge – imprezy przeprawowej, kultowej już w polskim środowisku off-road.
Do uczestnictwa w imprezach przygotowanych w ramach cyklu Towarzyskiej Ligi Terenowej zapraszamy posiadaczy wszelakich pojazdów z napędem 4×4. Gwarantujemy właściwy dobór prób oraz kameralną i koleżeńską atmosferę podczas naszych imprez terenowych.
Na naszych imprezach wyjeździ się każda załoga – począwszy od całkowicie seryjnych terenówek, a skończywszy na wszelkiego rodzaju zmotach uzbrojonych w wyciągarki mechaniczne.
W porównaniu do ubiegłorocznego sezonu poczyniliśmy kilka zmian w regulaminie oraz podziale na klasy sportowe, o których możecie przeczytać w dalszej części.

Zapraszamy wszystkich potencjalnych sponsorów imprez do kontaktu w celu omówienia warunków sponsorskich.
Tel. kontaktowy: +48 509 570 840
Jesteśmy w stanie zapewnić ekspozycję Państwa logo na wszystkich nośnikach w czasie trwania naszych imprez terenowych – takich jak naklejki, koszulki, materiały graficzne, banery reklamowe. Logo sponsora może być eksponowane na trasie Odcinków Specjalnych, w Strefie Serwisowej oraz na Bazie Imprezy. Znaki graficzne sponsorów będą również widoczne na stronie internetowej imprezy, a nazwa sponsora będzie wzmiankowana we wszelkich materiałach medialnych, które ukażą się po zakończeniu imprezy.

RAJDY 4x4 W SEZONIE 2022

Zmota Sprint
2 kwietnia

I runda TLT 2022
rajd typu H3

TransGranica
20-22 maja

II runda TLT 2022
rajd off-road

Noc Kormorana
16-18 września

III runda TLT 2022
rajd off-raod

XX Zmota Challenge
21 - 23 października

IV runda TLT 2022
impreza przeprawowa off-road

ZASADY PUNKTOWANIA TLT W SEZONIE 2022

Uczestnicy zbierają punkty, które przyznawane za zajęcie konkretnego miejsca w każdej z czterech imprez. 
Suma punktów zebranych podczas całego sezonu wyłoni najwszechstronniejsze, zwycięskie załogi w trzech klasach.
Punktacja:
I miejsce        40
II miejsce       38
III miejsce      36
IV  miejsce    34
V miejsce      32
VI miejsce     30
VII miejsce    29
VIII miejsce   28
IX miejsce     27
X miejsce      26
XI miejsce     25, XII miejsce 24, XIII miejsce 23, XIV miejsce 22
Od miejsca XV każda opłacona załoga ma przyznane 20 pkt za udział i zabawę podczas imprezy.

REGULAMIN TLT 2022

UCZESTNICY

Uczestnikiem imprez TLT może zostać każdy użytkownik pojazdu terenowego przygotowanego do jazdy w terenie, o DMC do 3,5 tony, który zgłosi swój udział w terminie do 10 dni przed datą imprezy.

ZGŁOSZENIE

Warunkiem uczestnictwa w imprezach TLT jest przesłanie pocztą elektroniczną na adres biuro@adrenalinka.pl danych kierowcy i pojazdu oraz opłaty za udział w imprezie. Do startu dopuszczone będą tylko te załogi które podpiszą również stosowne oświadczenia o Odpowiedzialności Cywilnej za powstałe z ich winy szkody. Liczba załóg podyktowana jest bardzo restrykcyjnym zezwoleniem od odpowiednich służb na użytkowanie terenu i wynosi:
20 załóg Zmota Sprint
40 załóg Noc Kormorana
40 załóg TransGranica
80 załóg Zmota Challenge.

KLASYFIKACJE RAJDOWE

KLASA PL-4 (PROTO)
Konstrukcje samochodopodobne tzw. „zmoty” dowolne dwuosiowe do 3,5 t wyposażone w opony max 48 cali, posiadające ważny dowód rejestracyjny i OC. Dopuszczone posiadanie 1,2 lub 3 wyciągarek mechanicznych lub elektrycznych. Dopuszczone wyciągarki elektryczne dwu lub więcej silnikowe. Dozwolone dowolne modyfikacje techniczne. Wymagana klatka bezpieczeństwa ! Do klasy PL-4 kwalifikujemy również wszelkie pojazdy gąsienicowe i pływające typu amfibia. Załoga składa się z dwóch osób ! Wymagane posiadanie kasków ochronnych !
Załogi zdobywają fotopunkty lub pokonują trasę oznaczoną na czerwono !

KLASA PL-3  (EKSTREM)
Zarejestrowane i ubezpieczone samochody osobowe, posiadające ważny dowód rejestracyjny i OC. Dopuszczalny rozmiar opon to 40 cali. Samochody mogą posiadać modyfikowane nadwozie oprócz odcinka między słupkami A. Chłodnica umieszczona w dowolnej części pojazdu. Dozwolone dowolne modyfikacje silnika i układu napędowego. Dopuszczalne maksymalnie 2 wyciągarki elektryczne lub mechaniczna o ile występowała taka w fabrycznym modelu. Np. Nissan Patrol, Toyota Land Cruiser, LR Defender. Samochody wagi  lekkiej (Samurai, Rocky, Jimny, L80) nie mogą posiadać wyciągarki mechanicznej. Możliwość montażu wyciągarki wewnątrz pojazdu. Dozwolone wyciągarki dwusilnikowe ! Wymagana klatka bezpieczeństwa. Załoga składa się z dwóch osób ! Wymagane posiadanie kasków ochronnych ! Załogi zdobywają fotopunkty lub pokonują trasę oznaczoną na niebiesko oraz określone punkty lub fragmenty trasy oznaczone na czerwono !

KLASA PL-2 (TURYSTYK)
Zarejestrowane i ubezpieczone samochody osobowe, posiadające ważny dowód rejestracyjny i OC. Dopuszczalny rozmiar opon to 38 cali. Samochody muszą posiadać nie pocięte nadwozie między słupkami A i B lub nadwozie zbliżone do oryginalnego. Chłodnica umieszczona z przodu pojazdu. Niedozwolone modyfikacje układu napędowego ! Dozwolona zmiana silnika na jednostkę o podobnej do fabrycznej (+20% ) objętości. Dozwolona wymiana zawieszenia z resorów na sprężyny. Dopuszczalne maksymalnie 2 wyciągarki elektryczne lub mechaniczna o ile występowała taka fabrycznym modelu. Np. Nissan Patrol, Toyota Land Cruiser, LR Defender. Samochody wagi  lekkiej (Samurai, Rocky, Jimny, L80) nie mogą posiadać wyciągarki mechanicznej. Możliwość montażu wyciągarki wewnątrz pojazdu. Zabronione wyciągarki dwusilnikowe ! Do klasy PL -2 kwalifikujemy też wszelakie zmoty nie posiadające wyciągarek tzw. auta Wyczynowe lub posiadające wyciągarki ręczne tzw. tirfory.
Załoga składa się z dowolnej liczby pasażerów zgodnie z wpisem w DR. Wymagane posiadanie kasków ochronnych !
Załogi zdobywają fotopunkty lub pokonują trasę oznaczoną na niebiesko !

KLASA PL- 1 (STANDARD, PRZYGODA)
Zarejestrowane i ubezpieczone samochody osobowe, posiadające ważny dowód rejestracyjny i OC bez jakichkolwiek modyfikacji  układu napędowego, chłodnicy i nadwozia. Dopuszczalne jedynie niewielkie modyfikacje  zawieszenia ( lift ) oraz  zmiana silnika na jednostkę o podobnej do fabrycznej (+20% ) objętości . Dopuszczalny rozmiar opon to 35 cali. Dopuszczalna tylko jedna elektryczna wyciągarka umieszczona z przodu pojazdu. Zabronione posiadanie wyciągarek dwu i więcej silnikowych oraz wyciągarek mechanicznych. Załoga składa się z dowolnej liczby pasażerów zgodnie z wpisem w DR. Zalecane posiadanie kasków ochronnych !
Załogi zdobywają fotopunkty lub pokonują trasę oznaczoną na żółto !

KLASA PL- 0 (FAMILIJNA, FIESTA)
Zarejestrowane i ubezpieczone samochody osobowe, posiadające ważny dowód rejestracyjny i OC bez jakichkolwiek modyfikacji. Załoga składa się z dowolnej liczby pasażerów zgodnie z wpisem w DR.
Załogi zdobywają fotopunkty czerwone
(PROTO i EKSTREM) na piechotę !!

PRÓBY

Nazwane Próby Odcinkowe o długości od 100m do 1,5 km !! oznaczone na Roadbooku jako „PO”. Np. PO ” Bajki Robotów” 750m (12 punktów foto) –liczba w nawiasie oznacza ilość punktów do sfotografowania na danej próbie odcinkowej. Wjazd i wyjazd z próby oznaczony w terenie biało-czerwoną taśmą, punkty foto znaczone CZERWONĄ dla Ekstremu i Proto, NIEBIESKĄ dla Turystów oraz ŻÓŁTĄ dla Przygody. Ponadto punkty foto oznaczone wyraźną kartką z odblaskiem i numerem. Punkt uznaje się za zdobyty po przedstawieniu dowodu w postaci zdjęcia, na którym widać fragment samochodu wraz z nr punktu !! Będą to miejsca szczególnie trudne wymagające od załóg skrajnego wysiłku. Nierzadko długie odcinki błotne z małą liczbą miejsc do kotwiczenia.

Próby Przejazdu – oznaczone na RB jako „PP” Np. PP ”PuŁapka ” klasyczne próby terenowe z 1 punktem foto.

Próby Sędziowane – oznaczone na RB napisem „Sędzia”. Zadania off -road’owe i specjalne dla wszystkich z pomiarem czasu !

Triale – oznaczone na RB jako „Trial”. Są to miejsca, w których załoga musi wykazać się kooperacją, zgraniem i refleksem. Triale punktowane są wg limitu czasu, użycia biegu wstecznego oraz potrącania chorągiewek. Do zdobycia maksymalnie 8 pkt.

Limit czasu na pokonanie przygotowanej trasy wynosi:
Zmota Sprint – 6 godzin,
TransGranica -22 godziny
Noc Kormorana- 20 godzin
Zmota Challenge -28 godzin

SERWIS

W sezonie 2021 dopuszczamy udział samochodów serwisowych w czasie trwania imprezy. Warunkiem koniecznym jest jednak pobyt ekipy serwisowej w wyznaczonej strefie. Ekipę serwisową obowiązuje opłata jak za osobę towarzyszącą!

DYSKWALIFIKACJE I WYKLUCZENIA :

Pod karą dyskwalifikacji nie wolno:

  • rozjeżdżać krzaków, drzewek i innych zarośli
  • ścinać jakichkolwiek rosnących drzew (nawet w poziomie)
  • zmieniać trasy przejazdu.
  • spożywać alkoholu w trakcie trwania imprezy. Spożycie alkoholu w czasie trwania imprezy automatycznie oznacza zakończenie dalszego uczestnictwa. (Kontrola alkomatem na punktach)
  • jeździć na trasie imprezy szybciej niż 40km/h a przy domostwach powyżej 10 km/h
  • brak jakiejkolwiek klasyfikacji powoduje również nieczytelne wypełnienie karty drogowej!

Szczegółowe regulaminy uzupełniające każdej z imprez znajdziecie na podstronach poszczególnych rajdów.