Towarzyska Liga Terenowa TLT

Towarzyska Liga Terenowa – w skrócie TLT, to spotkania w wymagającym terenie przygotowywane dla przyjaciół i znajomych, których jednoczy wspólna pasja jaką jest off-road. Wszystkie imprezy wchodzące w skład cyklu TLT są realizowane przez ekipę adrenalinka.pl. Jednocześnie chcemy do naszego grona przyjmować nowe załogi, które pokonując teren potrafią się dobrze bawić!
Celem ligi jest więc skupianie ludzi, którzy przedkładają satysfakcję z pokonania terenu nad stricte sportową rywalizację. Upraszczamy maksymalnie regulaminy i koncentrujemy się na integracji i zabawie w bardzo wymagającym terenie. Każdej z imprez towarzyszy obfity w towarzyskie atrakcje bankiet.
Chcemy, aby rozgrywki TLT wyłoniły najbardziej wszechstronne załogi wśród rodzimych offroaderów i dlatego każda z proponowanych przez nas imprez ma inny charakter.

W skład Towarzyskiej Ligi Terenowej 2018 wchodzą cztery imprezy firmowane jakościowym znakiem Zmoty.
Zaczynamy od wiosennej Zmoty Sprint na mazowieckiej żwirowni w Skarboszewie – to rajd z cyklu H3 polegający na pokonaniu jak największej liczby okrążeń w wyznaczonym limicie czasu.
Podczas letniej pory proponujemy Zmotę Trophy –  czyli rajd przeprawowy, podczas którego wszystkie OS-y będą miały mierzony czas, a suma czasów z dwóch dni zadecyduje o klasyfikacji końcowej.
Końcówka lata do druga odsłona Zmoty Sprint, a w finale docieramy do późnojesiennej XV Zmoty Challenge – imprezy przeprawowej, kultowej już w polskim środowisku off-road, a będącej klasyczną przeprawówką polegającą na kompletowaniu fotopunktów.

Do uczestnictwa w imprezach przygotowanych w ramach cyklu Towarzyskiej Ligi Terenowej zapraszamy posiadaczy wszelakich pojazdów z napędem 4×4. Gwarantujemy właściwy dobór prób oraz kameralną i koleżeńską atmosferę podczas naszych imprez terenowych.
Na naszych imprezach wyjeździ się każda załoga – począwszy od całkowicie seryjnych terenówek, a skończywszy na wszelkiego rodzaju zmotach uzbrojonych w wyciągarki mechaniczne.
W porównaniu do ubiegłorocznego sezonu poczyniliśmy kilka zmian w regulaminie oraz podziale na klasy sportowe, o których możecie przeczytać w daleszej części.

Zapraszamy wszystkich potencjalnych sponsorów imprez do kontaktu w celu omówienia warunków sponsorskich.
Tel. kontaktowy: +48 509 570 840
Jesteśmy w stanie zapewnić ekspozycję Państwa logo na wszystkich nośnikach w czasie trwania naszych imprez terenowych – takich jak naklejki, koszulki, materiały graficzne, banery reklamowe. Logo sponsora może być eksponowane na trasie Odcinków Specjalnych, w Strefie Serwisowej oraz na Bazie Imprezy. Znaki graficzne sponsorów będą również widoczne na stronie internetowej imprezy, a nazwa sponsora będzie wzmiankowana we wszelkich materiałach medialnych, które ukażą się po zakończeniu imprezy.

RAJDY TLT W 2019 ROKU


Zmota Sprint
14 kwietnia

I runda TLT 2019
rajd typu H3


Zmota Trophy
7 -8 czerwca

II runda TLT 2019
rajd off-road


Zmota Sprint II
5 października

III runda TLT 2019
rajd typu H3


XVII Zmota Challenge
25 - 27 października

IV runda TLT 2019
rajd off-road

ZASADY PUNKTOWANIA TLT W SEZONIE 2019

Uczestnicy zbierają punkty, które przyznawane za zajęcie konkretnego miejsca w każdej z czterech imprez. 
Suma punktów zebranych podczas całego sezonu wyłoni najwszechstronniejsze, zwycięskie załogi w trzech klasach.
Punktacja:
I miejsce – 50 pkt
II miejsce – 45 pkt
III miejsce -40 pkt
IV  miejsce 35 pkt
V miejsce  30 pkt
VI miejsce 29 pkt
VII miejsce 28 pkt
VIII miejsce 27 pkt
IX miejsce 26 pkt
X miejsce 25 pkt.
Od miejsca XI każda opłacona załoga ma przyznane 20 pkt za udział i zabawę podczas imprezy.

REGULAMIN TLT 2019

UCZESTNICY

Uczestnikiem imprez TLT może zostać każdy użytkownik pojazdu terenowego przygotowanego do jazdy w terenie, o DMC do 3,5 tony, który zgłosi swój udział w terminie do 10 dni przed datą imprezy.

ZGŁOSZENIE

Warunkiem uczestnictwa w imprezach TLT jest przesłanie pocztą elektroniczną na adres biuro@adrenalinka.pl danych kierowcy i pojazdu oraz opłaty za udział w imprezie. Do startu dopuszczone będą tylko te załogi które podpiszą również stosowne oświadczenia o Odpowiedzialności Cywilnej za powstałe z ich winy szkody. Liczba załóg podyktowana jest bardzo restrykcyjnym zezwoleniem od odpowiednich służb na użytkowanie terenu i wynosi:
30 załóg Zmota Sprint
50 załóg Zmota Trophy
80 załóg Zmota Challenge.

KLASYFIKACJE RAJDOWE

GRUPA EKSTREMALNA PL-3
Konstrukcje samochodopodobne tzw. „zmoty” dowolne dwuosiowe do 3,5 t wyposażone w opony max 48 cali, posiadające ważny dowód rejestracyjny i OC. Dopuszczone posiadanie wyciągarki mechanicznej lub elektrycznej. Wszystkie pojazdy ATV, UTV i inne quady z napędem na jedną lub dwie osie. Dozwolone dowolne modyfikacje techniczne.

GRUPA TURYSTYCZNA PL-2
Samochody osobowe do 3,5 t. wyposażone w opony max. 39 cali, posiadające ważny dowód rejestracyjny i OC. Samochody muszą posiadać nie pocięte nadwozie lub nadwozie zbliżone do oryginalnego. Dopuszczalne maksymalnie 2 wyciągarki elektryczne lub mechaniczna o ile występowała taka możliwość w fabrycznym modelu. Np. Nissan Patrol, Toyota Land Cruiser, LR Defender.
Uwaga ! Samochody wagi super lekkiej ( Samurai, Rocky, Jimny, L80) nie mogą psiadać wyciągarki mechanicznej. Do grupy PL 2 kwalifikujemy też wszelakie zmoty nie posiadające wyciągarek tzw. auta Wyczynowe lub posiadające wyciągarki ręczne tzw. tirfory.

GRUPA PRZYGODOWA PL- 1
Zarejestrowane i ubezpieczone samochody osobowe, posiadające ważny dowód rejestracyjny i OC bez większych modyfikacji. Dopuszczalne jedynie niewielki modyfikacje nadwozia i zawieszenia. Dopuszczalny rozmiar opon to 35 cali. Dopuszczalna tylko jedna elektryczna wyciągarka !

PRÓBY

Nazwane Próby Odcinkowe o długości od 100m do 1,5 km !! oznaczone na Roadbooku jako „PO”. Np. PO ” Bajki Robotów” 750m (12 punktów foto) –liczba w nawiasie oznacza ilość punktów do sfotografowania na danej próbie odcinkowej. Wjazd w próbę oznaczony w terenie biało-czerwoną taśmą, punkty foto znaczone CZERWONĄ dla Ekstremu, NIEBIESKĄ dla Turystów oraz ŻÓŁTĄ dla Przygody. Ponadto punkty foto oznaczone wyraźną kartką z odblaskiem i numerem. Punkt uznaje się za zdobyty po przedstawieniu dowodu w postaci zdjęcia, na którym widać fragment samochodu wraz z nr punktu !! Będą to miejsca szczególnie trudne wymagające od załóg skrajnego wysiłku. Nierzadko długie odcinki błotne z małą liczbą miejsc do kotwiczenia.

Próby Przejazdu – oznaczone na RB jako „PP” Np. PP ”PuŁapka ” klasyczne próby terenowe z 1 punktem foto.- punkty oznaczone żółto-czarną dla Ekstremu, czerwoną dla Turystów, Wyczynu i Serii

Próby Sędziowane – oznaczone na RB napisem „Sędzia”. Zadania off roadowe i specjalne dla wszystkich z pomiarem czasu !

Triale – oznaczone na RB jako „Trial”. Są to miejsca, w których załoga musi wykazać się kooperacją, zgraniem i refleksem. Triale punktowane są wg limitu czasu, użycia biegu wstecznego oraz potrącania chorągiewek. Do zdobycia maksymalnie 8 pkt.

Limit czasu na pokonanie przygotowanej trasy wynosi:
Zmota Sprint – 3 godziny,
Zmota Trophy – 14 godzin,
Zmota Challenge -28 godzin

SERWIS

W sezonie 2018 dopuszczamy udział samochodów serwisowych w czasie trwania imprezy. Warunkiem koniecznym jest jednak pobyt ekipy serwisowej w wyznaczonej strefie. Ekipę serwisową obowiązuje opłata jak za osobę towarzyszącą!

POMOC INNYCH ZAŁÓG NA TRASIE IMPREZY
W sezonie 2016 dopuszczamy udzielanie pomocy innym załogom w czasie pokonywania prób jednak pod warunkiem, iż będzie ona występowała w ramach jednej klasy. Każde użycie pomocy w ramach innej klasy skutkuje odjęciem 5 punktów z dorobku załogi. W przypadkach defektów dopuszczamy wzajemną pomoc bez względu na klasę rajdową jednakże sytuacje te muszą być zgłoszone do sędziego lub komandora ! Mamy nadzieję, że nie będziemy musieli odejmować żadnych punktów ani jednej załodze wszak to Liga TOWARZYSKA i liczy się przede wszystkim PRZYGODA w terenie

DYSKWALIFIKACJE I WYKLUCZENIA :

Pod karą dyskwalifikacji nie wolno:

  • rozjeżdżać krzaków, drzewek i innych zarośli
  • ścinać jakichkolwiek rosnących drzew (nawet w poziomie)
  • zmieniać trasy przejazdu.
  • spożywać alkoholu w trakcie trwania imprezy. Spożycie alkoholu w czasie trwania imprezy automatycznie oznacza zakończenie dalszego uczestnictwa. ( Kontrola alkomatem na punktach)
  • jeździć na trasie imprezy szybciej niż 40km/h a przy domostwach powyżej 10 km/h
  • brak jakiejkolwiek klasyfikacji powoduje również nieczytelne wypełnienie karty drogowej!

Szczegółowe regulaminy uzupełniające każdej z imprez znajdziecie na podstronach poszczególnych rajdów.