Towarzyska Liga Terenowa TLT

Towarzyska Liga Terenowa – w skrócie TLT, to spotkania w wymagającym terenie przygotowywane dla przyjaciół i znajomych, których jednoczy wspólna pasja jaką jest off-road. Wszystkie imprezy wchodzące w skład cyklu TLT są realizowane przez ekipę adrenalinka.pl. oraz przez zaprzyjaźnione firmy z branży 4×4. Jednocześnie chcemy do naszego grona przyjmować nowe załogi, które pokonując teren potrafią się dobrze bawić!
Celem ligi jest więc skupianie ludzi, którzy przedkładają satysfakcję z pokonania terenu nad stricte sportową rywalizację. Upraszczamy maksymalnie regulaminy i koncentrujemy się na integracji i zabawie w bardzo wymagającym terenie. Każdej z imprez towarzyszy obfity w towarzyskie atrakcje bankiet. Chcemy, aby rozgrywki TLT wyłoniły najbardziej wszechstronne załogi wśród rodzimych offroaderów i dlatego każda z proponowanych przez nas imprez ma inny charakter.

W skład Towarzyskiej Ligi Terenowej 2020 wchodzą trzy imprezy terenowe firmowane jakościowym znakiem Zmoty oraz jedna impreza przeprawowa firmowana znakiem Mazurskiej Włóczęgi.
Zaczynamy od wiosennej Zmoty Sprint na mazowieckiej żwirowni w Skarboszewie – to rajd z cyklu H3 polegający na pokonaniu jak największej liczby okrążeń w wyznaczonym limicie czasu.  Podczas letniej pory proponujemy Mazurską Przeprawę –  czyli rajd przeprawowy organizowany przez Mazurską Włóczęgę, podczas którego kolekcjonujemy klasyczne pieczątki . Pod koniec września spotykamy się na reaktywowanym rajdzie terenowym w Łaskarzewie pod nazwą Łaskarzewska Zmota a w finale docieramy do późnojesiennej XVII Zmoty Challenge – imprezy przeprawowej, kultowej już w polskim środowisku off-road,  będącej klasyczną przeprawówką polegającą na kompletowaniu fotopunktów.

Do uczestnictwa w imprezach przygotowanych w ramach cyklu Towarzyskiej Ligi Terenowej zapraszamy posiadaczy wszelakich pojazdów z napędem 4×4. Gwarantujemy właściwy dobór prób oraz kameralną i koleżeńską atmosferę podczas naszych imprez terenowych.
Na naszych imprezach wyjeździ się każda załoga – począwszy od całkowicie seryjnych terenówek, a skończywszy na wszelkiego rodzaju zmotach uzbrojonych w wyciągarki mechaniczne.
W porównaniu do ubiegłorocznego sezonu poczyniliśmy kilka zmian w regulaminie oraz podziale na klasy sportowe, o których możecie przeczytać w dalszej części.

Zapraszamy wszystkich potencjalnych sponsorów imprez do kontaktu w celu omówienia warunków sponsorskich.
Tel. kontaktowy: +48 509 570 840
Jesteśmy w stanie zapewnić ekspozycję Państwa logo na wszystkich nośnikach w czasie trwania naszych imprez terenowych – takich jak naklejki, koszulki, materiały graficzne, banery reklamowe. Logo sponsora może być eksponowane na trasie Odcinków Specjalnych, w Strefie Serwisowej oraz na Bazie Imprezy. Znaki graficzne sponsorów będą również widoczne na stronie internetowej imprezy, a nazwa sponsora będzie wzmiankowana we wszelkich materiałach medialnych, które ukażą się po zakończeniu imprezy.

RAJDY 4x4 W SEZONIE 2020

Zmota Sprint
30 maja

I runda TLT 2020
rajd typu H5

Mazurska Przeprawa
26 - 27 czerwca

II runda TLT 2020
rajd off-road

Łaskarzewska Zmota
26 września

III runda TLT 2020
rajd off-raod

XVIII Zmota Challenge
23 - 25 października

IV runda TLT 2020
impreza przeprawowa off-road

ZASADY PUNKTOWANIA TLT W SEZONIE 2020

Uczestnicy zbierają punkty, które przyznawane za zajęcie konkretnego miejsca w każdej z czterech imprez. 
Suma punktów zebranych podczas całego sezonu wyłoni najwszechstronniejsze, zwycięskie załogi w trzech klasach.
Punktacja:
I miejsce        40
II miejsce       38
III miejsce      36
IV  miejsce    32
V miejsce      30
VI miejsce     29
VII miejsce    28
VIII miejsce   27
IX miejsce     26
X miejsce      25
XI miejsce     24, XII miejsce 23, XIII miejsce 22, XIV miejsce 21
Od miejsca XV każda opłacona załoga ma przyznane 15 pkt za udział i zabawę podczas imprezy.

REGULAMIN TLT 2020

UCZESTNICY

Uczestnikiem imprez TLT może zostać każdy użytkownik pojazdu terenowego przygotowanego do jazdy w terenie, o DMC do 3,5 tony, który zgłosi swój udział w terminie do 10 dni przed datą imprezy.

ZGŁOSZENIE

Warunkiem uczestnictwa w imprezach TLT jest przesłanie pocztą elektroniczną na adres biuro@adrenalinka.pl danych kierowcy i pojazdu oraz opłaty za udział w imprezie. Do startu dopuszczone będą tylko te załogi które podpiszą również stosowne oświadczenia o Odpowiedzialności Cywilnej za powstałe z ich winy szkody. Liczba załóg podyktowana jest bardzo restrykcyjnym zezwoleniem od odpowiednich służb na użytkowanie terenu i wynosi:
20 załóg Zmota Sprint
35 załóg Mazurska Przeprawa
35 załóg Zmota Trophy/Łaskarzewska Zmota
80 załóg Zmota Challenge.

KLASYFIKACJE RAJDOWE

GRUPA EKSTREMALNA PL-3
Konstrukcje samochodopodobne tzw. „zmoty” dowolne dwuosiowe do 3,5 t wyposażone w opony max 48 cali, posiadające ważny dowód rejestracyjny i OC. Dopuszczone posiadanie wyciągarki mechanicznej lub elektrycznej. Wszystkie pojazdy ATV, UTV i inne quady z napędem na jedną lub dwie osie. Dozwolone dowolne modyfikacje techniczne.

GRUPA TURYSTYCZNA PL-2
Samochody osobowe do 3,5 t. wyposażone w opony max. 39 cali, posiadające ważny dowód rejestracyjny i OC. Samochody muszą posiadać nie pocięte nadwozie lub nadwozie zbliżone do oryginalnego. Dopuszczalne maksymalnie 2 wyciągarki elektryczne lub mechaniczna o ile występowała taka możliwość w fabrycznym modelu. Np. Nissan Patrol, Toyota Land Cruiser, LR Defender.
Uwaga ! Samochody wagi super lekkiej ( Samurai, Rocky, Jimny, L80) nie mogą posiadać wyciągarki mechanicznej. Do grupy PL 2 kwalifikujemy też wszelakie zmoty nie posiadające wyciągarek tzw. auta Wyczynowe lub posiadające wyciągarki ręczne tzw. tirfory.

GRUPA PRZYGODOWA PL- 1
Zarejestrowane i ubezpieczone samochody osobowe, posiadające ważny dowód rejestracyjny i OC bez większych modyfikacji. Dopuszczalne jedynie niewielki modyfikacje nadwozia i zawieszenia. Dopuszczalny rozmiar opon to 35 cali. Dopuszczalna tylko jedna elektryczna wyciągarka !

PRÓBY

Nazwane Próby Odcinkowe o długości od 100m do 1,5 km !! oznaczone na Roadbooku jako „PO”. Np. PO ” Bajki Robotów” 750m (12 punktów foto) –liczba w nawiasie oznacza ilość punktów do sfotografowania na danej próbie odcinkowej. Wjazd w próbę oznaczony w terenie biało-czerwoną taśmą, punkty foto znaczone CZERWONĄ dla Ekstremu, NIEBIESKĄ dla Turystów oraz ŻÓŁTĄ dla Przygody. Ponadto punkty foto oznaczone wyraźną kartką z odblaskiem i numerem. Punkt uznaje się za zdobyty po przedstawieniu dowodu w postaci zdjęcia, na którym widać fragment samochodu wraz z nr punktu !! Będą to miejsca szczególnie trudne wymagające od załóg skrajnego wysiłku. Nierzadko długie odcinki błotne z małą liczbą miejsc do kotwiczenia.

Próby Przejazdu – oznaczone na RB jako „PP” Np. PP ”PuŁapka ” klasyczne próby terenowe z 1 punktem foto.- punkty oznaczone żółto-czarną dla Ekstremu, czerwoną dla Turystów, Wyczynu i Serii

Próby Sędziowane – oznaczone na RB napisem „Sędzia”. Zadania off roadowe i specjalne dla wszystkich z pomiarem czasu !

Triale – oznaczone na RB jako „Trial”. Są to miejsca, w których załoga musi wykazać się kooperacją, zgraniem i refleksem. Triale punktowane są wg limitu czasu, użycia biegu wstecznego oraz potrącania chorągiewek. Do zdobycia maksymalnie 8 pkt.

Limit czasu na pokonanie przygotowanej trasy wynosi:
Zmota Sprint – 4 godziny,
Zmota Trophy – 14 godzin,
Zmota Challenge -28 godzin

SERWIS

W sezonie 2020 dopuszczamy udział samochodów serwisowych w czasie trwania imprezy. Warunkiem koniecznym jest jednak pobyt ekipy serwisowej w wyznaczonej strefie. Ekipę serwisową obowiązuje opłata jak za osobę towarzyszącą!

POMOC INNYCH ZAŁÓG NA TRASIE IMPREZY
W sezonie 2020 dopuszczamy udzielanie pomocy innym załogom w czasie pokonywania prób jednak pod warunkiem, iż będzie ona występowała w ramach jednej klasy. Każde użycie pomocy w ramach innej klasy skutkuje odjęciem 5 punktów z dorobku załogi. W przypadkach defektów dopuszczamy wzajemną pomoc bez względu na klasę rajdową jednakże sytuacje te muszą być zgłoszone do sędziego lub komandora ! Mamy nadzieję, że nie będziemy musieli odejmować żadnych punktów ani jednej załodze wszak to Liga TOWARZYSKA i liczy się przede wszystkim PRZYGODA w terenie

DYSKWALIFIKACJE I WYKLUCZENIA :

Pod karą dyskwalifikacji nie wolno:

  • rozjeżdżać krzaków, drzewek i innych zarośli
  • ścinać jakichkolwiek rosnących drzew (nawet w poziomie)
  • zmieniać trasy przejazdu.
  • spożywać alkoholu w trakcie trwania imprezy. Spożycie alkoholu w czasie trwania imprezy automatycznie oznacza zakończenie dalszego uczestnictwa. (Kontrola alkomatem na punktach)
  • jeździć na trasie imprezy szybciej niż 40km/h a przy domostwach powyżej 10 km/h
  • brak jakiejkolwiek klasyfikacji powoduje również nieczytelne wypełnienie karty drogowej!

Szczegółowe regulaminy uzupełniające każdej z imprez znajdziecie na podstronach poszczególnych rajdów.