Łaskarzewska Zmota

25 - 27 września 2020

Łaskarzew to rajd, który przyciągał uwagę wielu załóg przeprawowych z okolic Mazowsza i Lubelszczyzny w latach 2007-2012. Po ośmiu latach niebytu na polskiej scenie przeprawowej  off road wspólnie z gospodarzami terenu czyli p. Burmistrz Łaskarzewa Anną Laskowską, właścicielami gruntów prywatnych, a także z dotychczasowym komandorem i głównym organizatorem Fryderykiem Głowackim zdecydowaliśmy się reaktywować tę jedną z legend mazowieckiego off roadu. Do nazwy rajdu Łaskarzew dodajemy nasze logo Zmoty aby zapewnić maksimum profesjonalizmu i doskonałą atmosferę rajdową. Mamy nadzieję, że rajd pod wspólną nazwą Łaskarzewska Zmota przypadnie do gustu wielbicielom przeprawówek i z powrotem stanie się jedną z ciekawszych, cyklicznych imprez 4×4 na Mazowszu. Łaskrzewska Zmota wchodzi bowiem w skład cyklu jakim jest Towarzyska Liga Terenowa 2020 i staje się jej trzecią odsłoną w bieżącym roku kalendarzowym. Rajd odbędzie się w okolicach miasta Łaskarzew na liczącej około 40 km trasie.  Znajdują się na niej zjazdy, podjazdy, rowy, ciągowe torfy, sekcje błotne, piaszczyste i wodne. Wszystkie przeszkody można a czasami trzeba pokonywać z użyciem wyciągarek. Do zabawy i rywalizacji zapraszamy załogi z klas Ekstremalnej, Turystycznej i Przygodowej pod warunkiem dysponowania co najmniej jedną wyciągarką. Przed i po zakończeniu rywalizacji w terenie zapraszamy na skromny poczęstunek i integrację.

ZAPISY

Zapisy na imprezę drogą mailową biuro@adrenalinka.pl,
W zgłoszeniu prosimy o podanie imienia i nazwiska kierowcy oraz pilota wraz z numerem telefonu kontaktowego, marki i nr rejestracyjnego pojazdu, klasy startowej oraz rozmiar koszulek rajdowych.

KOSZTY

500 zł od załogi rozumianej jako kierowca i pilot, 100 zł od osoby dodatkowej
250 zł od kierowcy quada.
W ramach wpisowego zapewniamy:
przygotowanie trasy, stosowne zezwolenia
naklejkę imprezy
koszulkę rajdową
pracę sędziów
zabezpieczenie medyczne
skromny poczęstunek cateringowy
puchary dla zdobywców miejsc na podium.

BAZA I HARMONOGRAM:

Rajd Łaskarzewska Zmota zostanie rozegrany w dniu 26-go września 2020 ale na naszą bazę zapraszamy już od piątku 25-go września wieczorem i proponujemy pozostanie aż do niedzielnego poranka czyli 27-go września. Bazę stanowi jak za dawnych lat Hala Sportowa w Łaskarzewie przy ul. Kusocińskiego 10, pod którą przygotowaliśmy parking dla Waszych maszyn i zestawów holowniczych. Na bazie mamy do dyspozycji sporą salę sportową, na której można spać i odpocząć po trudach rajdu oraz podstawowe sanitariaty. Korzystanie z bazy i parkingu jest nieodpłatne! Potrzebujecie zatem zabrać tylko śpiwory, karimaty i materace.
link do mapy google:
https://goo.gl/maps/iJzJjppR8VQDK8tHA
Współrzędne bazy:
Google:
N 51°47’28.8″
E 21°35’00.5″

Miejsca noclegowe (nie w bazie) dla załóg, które zechcą przyjechać dzień wcześniej proponujemy wyszukiwać pod hasłami: agroturystyka Łaskarzew.

Harmonogram zawodów:

Dzień 1 – piątek
Recepcja i biuro rajdu czynne od godz. 19.00
Dzień 2-sobota
09:30 – odprawa
10:00 – start wszystkich klas
na trasie skromny lunch
19.00 – zakończenie rywalizacji.
20.00 – ogłoszenie wyników
20.30 – catering dla uczestników i integracja
Dzień 3-niedziela
około 10.00-11.00 wyjazd z bazy

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ZAWODÓW:

1. UCZESTNICY
Uczestnikiem imprezy Łaskrzewskiej Zmoty może zostać każdy użytkownik pojazdu terenowego o dmc 3,5 tony przygotowanego do jazdy w trudnym i ekstremalnym terenie, który zgłosił akces udziału w imprezie. Pojazd musi posiadać dowód rejestracyjny wraz z ważnymi badaniami technicznymi oraz aktualną polisę OC.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA
Prosimy o rozważne decyzje o udziale w imprezie. Organizatorzy nie zwracają zadatku w przypadku rezygnacji z udziału w imprezie.
UWAGA !
Warunkiem 100% udziału w imprezie jest wpłacanie wpisowego w wysokości 500 zł na poczet organizacji imprezy do dnia 21 września 2020 r. O udziale w imprezie decyduje subiektywizm organizatorów i kolejność wpływania zadatków. Posiadamy tylko 35 miejsc startowych !!
Limit załóg: Ekstrem – 10, Turystyczna – 10, Przygodowa – 15

3. PODZIAŁ NA KLASY

GRUPA EKSTREMALNA PL-3
Konstrukcje samochodopodobne tzw. „zmoty” dowolne dwuosiowe do 3,5 t wyposażone w opony max 48 cali, posiadające ważny dowód rejestracyjny i OC. Dopuszczone posiadanie wyciągarki mechanicznej lub elektrycznej. Wszystkie pojazdy ATV, UTV i inne quady z napędem na jedną lub dwie osie. Dozwolone dowolne modyfikacje techniczne.

GRUPA TURYSTYCZNA PL-2
Samochody osobowe do 3,5 t. wyposażone w opony max. 39 cali, posiadające ważny dowód rejestracyjny i OC. Samochody muszą posiadać nie pocięte nadwozie lub nadwozie zbliżone do oryginalnego. Dopuszczalne maksymalnie 2 wyciągarki elektryczne lub mechaniczna o ile występowała taka możliwość w fabrycznym modelu. Np. Nissan Patrol, Toyota Land Cruiser, LR Defender.
Uwaga ! Samochody wagi super lekkiej ( Samurai, Rocky, Jimny, L80) nie mogą posiadać wyciągarki mechanicznej. Do grupy PL 2 kwalifikujemy też wszelakie zmoty nie posiadające wyciągarek tzw. auta Wyczynowe lub posiadające wyciągarki ręczne tzw. tirfory.

GRUPA PRZYGODOWA PL- 1
Zarejestrowane i ubezpieczone samochody osobowe tzw. ekspedycyjne, posiadające ważny dowód rejestracyjny i OC, bez większych modyfikacji. Dopuszczalne jedynie niewielki modyfikacje nadwozia i zawieszenia. NIE dopuszczone modyfikacje silnika względem rozwiązań fabrycznych ! Dopuszczalny rozmiar opon to 35 cali. Dopuszczalna tylko jedna elektryczna wyciągarka !

4. TRASA i ZADANIA
Trasa Łaskarzewskiej Zmoty to ok. 40 km pętla podzielone na pięć startów. Pojazdy poruszają się tylko wg roadbooka . NIEDOPUSZCZALNE SĄ jakiekolwiek modyfikacje trasy i odstępstwa od roadbooka !! W każdym pojeździe musi znajdować się aparat cyfrowy z możliwością zapisu i odtworzenia co najmniej 110 zdjęć !!
Na trasie uczestnicy mogą napotkać następujące rodzaje prób:
Próby Odcinkowe
 o długości od 100m do 1,5 km !! oznaczone na RB jako PO. Np. PO ” Pies Baskervillów” 750m (12 punktów foto)  ?liczba w nawiasie oznacza ilość punktów do sfotografowania na danej próbie odcinkowej.
Wjazd w próbę oznaczony w terenie biało-czerwoną taśmą, punkty foto znaczone CZERWONĄ dla Ekstremu, NIEBIESKĄ dla Turystów i ŻÓŁTO-CZERWONĄ taśmą dla Przygody. Ponadto punkty foto oznaczone wyraźną kartką z  numerem i nazwą klasy. Punkt uznaje się za zdobyty po przedstawieniu dowodu w postaci zdjęcia, na którym widać fragment samochodu wraz z nr punktu oraz sylwetką pilota lub kierowcy !! Będą to miejsca szczególnie trudne wymagające od załóg skrajnego wysiłku. Nierzadko długie odcinki błotne z małą liczbą miejsc do kotwiczenia.
Próby Przejazdu
 – oznaczone na RB jako PP Np. PP ”Colombo ” klasyczne próby terenowe z 1 punktem foto.- punkty oznaczone czerwoną dla Ekstremu, niebieską dla Turystów i  zółtą dla Przygody.
Próby Sędziowane
tzw. TRIALE i OS-y . Zadania off roadowe i specjalne dla wszystkich z pomiarem czasu !!

Limit czasu na pokonanie przygotowanej trasy wynosi 13 godzin-jazda dwa dni z przerwą. Bez jazdy nocnej !

5. DYSKWALIFIKACJE I WYKLUCZENIA
Pod karą dyskwalifikacji nie wolno:

  • rozwijać prędkości większej niż 45 km/h NA CAŁEJ TRASIE IMPREZY!
  • ścinać jakichkolwiek rosnących drzew (chyba, że będzie to dozwolone w roadbooku)
  • jeździć przy domostwach powyżej 10 km/h !!
  • zmieniać trasy przejazdu (nie dotyczy zgłoszonych u organizatorów defektów i zjazdów z trasy).
  • wjeżdżać na tereny nie uwzględnione w roadbooku imprezy. Nie dotyczy dróg publicznych !
  • spożywać alkoholu w trakcie trwania imprezy. Spożycie alkoholu w czasie trwania imprezy automatycznie oznacza zakończenie dalszego uczestnictwa.

Zapraszamy wszystkich potencjalnych sponsorów imprezy do kontaktu w celu omówienia warunków sponsorskich.

Jesteśmy w stanie zapewnić ekspozycję Państwa logo na wszystkich nośnikach w czasie trwania imprezy. Takich jak naklejki, koszulki, materiały graficzne, banery reklamowe. Logo sponsora może być eksponowane na trasie Odcinków Specjalnych, w Strefie Serwisowej oraz na Bazie Imprezy. Znaki graficzne sponsorów będą również widoczne na stronie internetowej imprezy a nazwa sponsora będzie wzmiankowana we wszelkich materiałach medialnych, które ukażą się po zakończeniu imprezy.