Zmota Sprint Łaskarzew

16 - 17 kwietnia 2021​

Łaskarzewska Zmota Sprint to dwudniowe zawody terenowe polegające na jak najszybszym pokonaniu specjalnie przygotowanych pętli przeprawowych w wyznaczonym limicie czasowym.
Pierwsza pętla, na której pokonywanie organizatorzy wyznaczyli limit 3,5 godziny odbywa się w godzinach wieczornych pierwszego dnia, a druga wiodąca wspak w godzinach porannych i popołudniowych drugiego dnia.
Zawody te wchodzą w skład cyklu jakim jest Towarzyska Liga Terenowa i odbędą się na tzw. „Stawach u Bogdana” około 5 km od centrum Łaskarzewa. Trasy jakie pokonują załogi liczą około 2-3 km i stanowią zamknięte pętle.
Znajdują się na nich zjazdy, podjazdy, rowy, mini trawersy, sekcje błotne, piaszczyste i wodne.
Wszystkie przeszkody można, a czasami trzeba pokonywać z użyciem wyciągarek.
Zmota Sprint nie jest zatem typowym wyścigiem typu H3, a raczej próbą pokonania wyznaczonej taśmami trasy w jak najkrótszym czasie.
Załogi startują co 1 minutę i mierzony jest czas pokonania każdego z okrążeń.
Do zabawy i rywalizacji zapraszamy załogi z klas Proto, Ekstremalnej, Turystycznej i Przygodowej pod warunkiem dysponowania co najmniej jedną wyciągarką. 
Szczegóły dotyczące podziału na klasy znajdują się TUTAJ
Po zakończeniu rywalizacji w terenie zapraszamy na skromny poczęstunek i mini integrację.

ZAPISY

Zapisy na imprezę drogą mailową biuro@adrenalinka.pl,
W zgłoszeniu prosimy o podanie imienia i nazwiska kierowcy oraz pilota wraz z numerem telefonu kontaktowego, marki i nr rejestracyjnego pojazdu, klasy startowej oraz rozmiar koszulek rajdowych.

KOSZTY

500 zł od załogi rozumianej jako kierowca i pilot, 100 zł od osoby dodatkowej
250 zł od kierowcy quada.
W ramach wpisowego zapewniamy:
przygotowanie trasy, stosowne zezwolenia
naklejkę imprezy
koszulkę rajdową
pracę sędziów
zabezpieczenie medyczne
skromny poczęstunek cateringowy
puchary dla zdobywców miejsc na podium.

BAZA I HARMONOGRAM:

Rajd Łaskarzewska Zmota Sprint zostanie rozegrany w dniu 16-17 kwietnia 2021. Na naszą bazę zapraszamy od piątku 16-go kwietnia od godz. 16.00 i proponujemy pozostanie aż do sobotniego popołudnia, czyli 17-go kwietnia. Bazą imprezy Łaskrzewska Zmota Sprint są łąki bezpośrednio przylegające do miejsca zawodów. Do dyspozycji załóg jest ogrodzony teren umożliwiający parkowanie zestawów, toalety typu ToiToi oraz miejsce na wieczorne ognisko.

Koordynaty Bazy
(nieopodal miejscowości Wola Rowska) w/g Google:
51°49’49.1″N 21°37’17.3″E
Miejsca noclegowe (nie w bazie) dla załóg, które zechcą przyjechać dzień wcześniej proponujemy wyszukiwać pod hasłami: agroturystyka Łaskarzew.

Harmonogram zawodów:
Dzień 1 – piątek
Recepcja i biuro rajdu czynne od godz. 16:00
17:00-19:00 – Obowiązkowe Badania Techniczne dla wszystkich klas.
19:00 – Kontrola zgodności pojazdu z wymaganiami regulaminowymi oraz wymaganiami dotyczącymi klasy startowej. Odprawa wszystkich klas i zapoznanie się z pętlą rajdową.
20:00 – Start do odcinka nocnego
23:30 – Zakończenie odcinka nocnego
Integracja
Dzień 2 – sobota
09:30 – odprawa
10:00 – start wszystkich klas
13.30 – zakończenie rywalizacji
14.00- lunch dla startujących załóg
15.00-ogłoszenie wyników i wręczenie pamiątkowych pucharów.

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ZAWODÓW:

1. Impreza odbędzie się na zamkniętym torze długości 2,5 km i przewiduje jazdę okrężną przez 3,5 godziny dla klasy Turystycznej i Przygodowej oraz 3,5 godziny dla klasy Ekstremalnej i Proto. Załogi pokonują dwie pętlę nocną i dzienną.

2. Liczy się ilość pełnych okrążeń wraz ze wszystkimi przeszkodami zrobionych od czasu startu załogi w wyznaczonym limicie czasu. W przypadku przekroczenia limitu czasu, kolejne rozpoczęte okrążenie uznaje się za niebyłe. W przypadku takiej samej liczby pełnych okrążeń liczy się sumaryczny czas osiągnięty na poszczególnych okrążeniach.

3. DOPUSZCZONE POJAZDY: ważny dowód rejestracyjny i ubezpieczenie OC oraz pozytywny wynik Badania Technicznego.
 • prawo jazdy kierowcy
 • minimum pałąk bezpieczeństwa, lub twardy dach
 • pasy bezpieczeństwa
 • kaski (dla wszystkich klas!)
 • fotele z zagłówkami
 • aktualna gaśnica
 • lina holownicza
 • solidne zaczepy holownicze z przodu i z tyłu
 • taśma zabezpieczająca na drzewa
 • trwale zamocowany akumulator
 • trójkąt ostrzegawczy!!!
 • co najmniej jedna sprawna wyciągarka terenowa wraz z atestowaną liną.

4. PUNKTACJA:
 • obowiązuje wyłącznie jazda pomiędzy taśmami.
 • taśmy mają charakter informacyjny: białe wyznaczają trasę przejazdu, czerwone – miejsca tylko dla klasy Proto, niebieskie – tylko dla klasy Ekstremalnej, żółte – tylko dla klas Turustycznej i Przygodowej.
 • zerwanie taśmy oznacza niezaliczenie okrążenia i konieczność rozpoczęcia pętli od nowa poprzez udanie się na odcinek awaryjny.

5. Podczas przejazdu przez odcinek awaryjny (krótka droga na start zawodów) obowiązuje ograniczenie prędkości do 20 km/h.

6. W przypadku krzyżowania się trasy pierwszeństwo przejazdu ma ZAWSZE pojazd nadjeżdżający z prawej strony !!

7. Na miejscu startu/mety zawodów załoga zobowiązana jest do zatrzymania pojazdu i wręczenia sędziemu karty drogowej celem wpisania czasu i zaliczenia kolejnego okrążenia.

8. W przypadku awarii, ugrzęźnięcia na trasie należy za pojazdem umieścić trójkąt ostrzegawczy i bezzwłocznie starać się umieścić pojazd za taśmami. W przypadku zablokowania trasy przez zdefektowany pojazd i braku możliwości ominięcia go w sposób bezpieczny nadjeżdżająca załoga ZOBOWIĄZANA jest do pomocy w usunięciu pojazdu poza taśmy. Gratyfikacją za taką postawę FAIR PLAY jest bonus w wysokości 10 minut odjętych od czasu przejazdu okrążenia, na którym taki fakt miał miejsce.

9. Dopuszczona jest pomoc ( holowanie ) pomiędzy załogami biorącymi udział w zawodach.

10. WYKLUCZENIA:
 • pozytywny wynik na zawartość środków odurzających w organizmach któregokolwiek z członków załogi.
 • niestosowanie się do zaleceń organizatora lub sędziów na trasie zawodów.
11.PROTESTY,ODWOŁANIA,WYJAŚNIENIA I KARY
Protesty, odwołania mogą być składane tylko i wyłącznie w bazie zawodów po upływie wyznaczonego limitu czasu. Czas jest mierzony za pomocą dwóch zsynchronizowanych zegarów elektronicznych umieszczonych w miejscu startu i mety do wglądu załóg.
Kary: NIEZAPIĘCIE PASÓW LUB KASKU przez któregokolwiek członka załogi (nie dotyczy pilota podczas pobytu poza autem) 15 minut W sprawach spornych decydujący głos ma organizator.

12. KOLEJNOŚĆ STARTU

Kolejność startu wyznaczana jest poprzez datę wpłynięcia wpisowego na konto organizatora!

Zapraszamy wszystkich potencjalnych sponsorów imprezy do kontaktu w celu omówienia warunków sponsorskich. Tel. kontaktowy: +48 509 570 840
Jesteśmy w stanie zapewnić ekspozycję Państwa logo na wszystkich nośnikach w czasie trwania imprezy. Takich jak naklejki, koszulki, materiały graficzne, banery reklamowe.
Logo sponsora może być eksponowane na trasie Odcinków Specjalnych, w Strefie Serwisowej oraz na Bazie Imprezy.
Znaki graficzne sponsorów będą również widoczne na stronie internetowej imprezy a nazwa sponsora będzie wzmiankowana we wszelkich materiałach medialnych, które ukażą się po zakończeniu imprezy.