Zmota Trophy

Zmota Trophy to stosunkowo nowy projekt, który realizujemy od 2016 roku. Na przepięknych i wymagających terenach okolic Wyszkowa i Długosiodła, gdzie od 8 lat przeprowadzaliśmy imprezy przeprawowe Zmotka i Squszewskie Komarki postanowiliśmy przygotować rajd terenowy będący połączeniem klasycznej przeprawówki z odcinkami trialowymi. W czasie 2 dni zmagań każda załoga będzie miała okazję do pokonania około 12 zróżnicowanych prób terenowych a suma zdobytych fotopunktów i dodatkowe punkty z trialu decydować będą o miejscu w klasyfikacji rajdu. Jak zwykle zaproponujemy piękne widokowo dojazdówki wiodące przez Puszczą Białą i zagubione mazowieckie wioski. Gwarantujemy duże zróżnicowanie terenu – nie zabraknie wymagających ciągów torfowych, piaskarni, przeszkód wodnych, trawersów a także prób sprawdzających możliwości trakcyjne samochodów. Bazą imprezy będzie leśniczówka Pod Jaworem - położona tuż pod Długosiodłem, oferująca 10 miejsc noclegowych oraz zapewniająca infrastrukturę umożliwiającą rozbicie namiotów i ustawienie camperów.

ZAPISY

Zapisy na imprezę drogą mailową biuro@adrenalinka.pl,
lub telefonicznie +48 509 570 840
W zgłoszeniu prosimy o podanie imienia i nazwiska kierowcy oraz pilota wraz z numerem telefonu kontaktowego, marki i nr rejestracyjnego pojazdu oraz rozmiaru koszulek rajdowych.

KOSZTY

600 zł od załogi rozumianej jako kierowca i pilot 
300 zł od kierowcy quada. Płatne przelewem na konto: Marcin Francuz ul Piękna 44/6d Warszawa
ING Bank Śląski 73 10501038 100000 231667 3025 z dopiskiem: Trophy

W ramach wpisowego zapewniamy:
przygotowanie trasy, stosowne zezwolenia
naklejkę imprezy
pomiar czasu i pracę sędziów
zabezpieczenie medyczne, udział w bankiecie, puchary dla zdobywców miejsc na podium.

BAZA I HARMONOGRAM:

Leśniczówka Pod Jaworem nieopodal Długosiodła
Koordynaty Bazy wg Garmin
N 52. 45. 202
E 021 33. 591
Dojazd: Z Warszawy trasą S8 za Wyszków, następnie około 12 km przez Trzciankę główną drogą S8 w kierunku na Ostrów Mazowiecką aż do skrętu na Długosiodło. 10 km do centrum Długosiodła i tam za rondem na wprost i w lewo kierunek Rząśnik. Po około 500 m. vis a vis Pensjonatu u Alicji w lewo w kostkę i dalej dwa razy w lewo do lasu i po około 1800 metrach drogą szutrową przez las, po lewej ujrzycie leśniczówkę.

Agroturystyka w okolicy :
Pensjonat u Alicji Długosiodło  504 247 666 – 20 miejsc
Lipnik Park okolice Długosiodła 0 602 342 519 – 40 miejsc

HARMONOGRAM

Dzień I
18.00-20.00 Otwarta recepcja w bazie rajdu ! – integracja, ognisko. Możliwość wcześniejszego przyjazdu

Dzień II
10.00 Odprawa
11.00 Start imprezy ( 7 prób przeprawowych do zdobycia ogólem ponad 50 fotopunktów + specjalne czerwone fotopunkty dla Ekstremu )
19.00 Maksymalny czas zdania kart drogowych w bazie
20.00-01.00 Kolacja w formie szwedzkiego stołu, mini bankiet – alkohole we własnym zakresie. Bankiet w bazie !

Dzień III
10.30 Wyjazd na trasę II dnia
( 1 gniazdo fotopunktowe, trial i OS ) – Wszyscy razem na żwirowni
15.00 Powrót na bazę
16.10 Ogłoszenie wyników i wręczenie pucharów i pamiątkowych dyplomów

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY ZAWODÓW:

1. UCZESTNICY
Uczestnikiem imprezy Zmota Trophy może zostać każdy użytkownik pojazdu terenowego o dmc 3,5 tony przygotowanego do jazdy w trudnym i ekstremalnym terenie, który zgłosił akces udziału w imprezie. Pojazd musi posiadać dowód rejestracyjny wraz z ważnymi badaniami technicznymi oraz aktualną polisę OC.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA
Prosimy o rozważne decyzje o udziale w imprezie. Organizatorzy nie zwracają zadatku w przypadku rezygnacji z udziału w imprezie.
UWAGA !
Warunkiem 100% udziału w imprezie jest wpłacanie wpisowego w wysokości 600 zł na poczet organizacji imprezy do dnia 1 czerwca 2019 r. O udziale w imprezie decyduje subiektywizm organizatorów i kolejność wpływania zadatków. Posiadamy tylko 25 miejsc startowych !!
Limit załóg: Ekstrem – 5, Turystyczna – 10, Przygodowa – 10

3. PODZIAŁ NA KLASY
EKSTREMALNA
Konstrukcje dowolne dwuosiowe do 3,5 t wyposażone w opony max 48 cali MT posiadające ważny dowód rejestracyjny i OC. Maksymalnie cztery wyciągarki na pojazd. Mogą być mechaniczne, elektryczne, pneumatyczne lub dowolnie kombinowane. Uwaga kontrola jakości sprzętu przed startem. W przypadku nie spełniania norm wytrzymałościowych – niedopuszczenie do imprezy. Konieczność zdania Roadbooka w ścisłym limicie czasu.  Do zdobycia ponad 90 foto pieczątek. Zwycięża załoga, która  zaliczy wszystkie fotopunkty oraz pokona trial i próbę czasową. WYMAGANE POSIADANIE KASKÓW OCHRONNYCH !!!

TURYSTYCZNA
Zarejestrowane i ubezpieczone (OC) auta terenowe z napędem na 4 koła i reduktorem. NIE DOPUSZCZONE do udziału auta o konstrukcjach prototypowych oraz nadwoziach w formie klatki !! Zalecane opony MT min. 31 cali- max. 39 cali, wskazane posiadanie wyciągarki elektrycznej, mechanicznej, hi-lifta i najazdów. Obowiązkowe posiadanie solidnych zaczepów holowniczych. Dopuszczone do startu są również maszyny posiadające ręczną wyciągarkę ( tzw. tirfor ) lub jadące w tzw. teamach bez wyciągarek. Zwycięża załoga, która  zaliczy wszystkie fotopunkty oraz pokona trial i próbę czasową. Do zdobycia ponad 70 fotopunktów.  WYMAGANE POSIADANIE KASKÓW OCHRONNYCH !!

PRZYGODOWA
Zarejestrowane i ubezpieczone (OC) auta terenowe z napędem na 4 koła i reduktorem.  Zalecane opony MT min. 29 cali- max. 35 cali, wskazane posiadanie maksymalnie 1 wyciągarki elektrycznej. Obowiązkowe posiadanie solidnych zaczepów holowniczych. Dopuszczone do startu są również maszyny posiadające ręczną wyciągarkę (tzw. tirfor ) lub jadące w tzw. teamach bezwyciągarkowych. Zwycięża załoga, która  zaliczy wszystkie fotopunkty oraz pokona trial i próbę czasową. Do zdobycia ponad 70 fotopunktów. Wskazane posiadanie kasków ochronnych !

4. TRASA i ZADANIA
Trasa Zmoty Trophy to ok. 60 km pętla podzielone na osiem startów. Pojazdy poruszają się tylko wg roadbooka . NIEDOPUSZCZALNE SĄ jakiekolwiek modyfikacje trasy i odstępstwa od roadbooka !! W każdym pojeździe musi znajdować się aparat cyfrowy z możliwością zapisu i odtworzenia co najmniej 110 zdjęć !!
Na trasie uczestnicy mogą napotkać następujące rodzaje prób:
Próby Odcinkowe
 o długości od 100m do 1,5 km !! oznaczone na RB jako PO. Np. PO ” Pies Baskervillów” 750m (12 punktów foto)  ?liczba w nawiasie oznacza ilość punktów do sfotografowania na danej próbie odcinkowej.
Wjazd w próbę oznaczony w terenie biało-czerwoną taśmą, punkty foto znaczone CZERWONĄ dla Ekstremu, NIEBIESKĄ dla Turystów i ŻÓŁTĄ taśmą dla Przygody. Ponadto punkty foto oznaczone wyraźną kartką z  numerem i nazwą klasy. Punkt uznaje się za zdobyty po przedstawieniu dowodu w postaci zdjęcia, na którym widać fragment samochodu wraz z nr punktu oraz sylwetką pilota lub kierowcy !! Będą to miejsca szczególnie trudne wymagające od załóg skrajnego wysiłku. Nierzadko długie odcinki błotne z małą liczbą miejsc do kotwiczenia.
Próby Przejazdu
 – oznaczone na RB jako PP Np. PP ”Colombo ” klasyczne próby terenowe z 1 punktem foto.- punkty oznaczone czerwoną dla Ekstremu, niebieską dla Turystów i  zółtą dla Przygody.
Próby Sędziowane
tzw. TRIALE i OS-y . Zadania off roadowe i specjalne dla wszystkich z pomiarem czasu !!

Limit czasu na pokonanie przygotowanej trasy wynosi 13 godzin-jazda dwa dni z przerwą. Bez jazdy nocnej !

5. DYSKWALIFIKACJE I WYKLUCZENIA
Pod karą dyskwalifikacji nie wolno:

  • rozwijać prędkości większej niż 45 km/h NA CAŁEJ TRASIE IMPREZY!
  • ścinać jakichkolwiek rosnących drzew (chyba, że będzie to dozwolone w roadbooku)
  • jeździć przy domostwach powyżej 10 km/h !!
  • zmieniać trasy przejazdu (nie dotyczy zgłoszonych u organizatorów defektów i zjazdów z trasy).
  • wjeżdżać na tereny nie uwzględnione w roadbooku imprezy. Nie dotyczy dróg publicznych !
  • spożywać alkoholu w trakcie trwania imprezy. Spożycie alkoholu w czasie trwania imprezy automatycznie oznacza zakończenie dalszego uczestnictwa.

Zapraszamy wszystkich potencjalnych sponsorów imprezy do kontaktu w celu omówienia warunków sponsorskich.
Tel. kontaktowy: +48 509 570 840

Jesteśmy w stanie zapewnić ekspozycję Państwa logo na wszystkich nośnikach w czasie trwania imprezy. Takich jak naklejki, koszulki, materiały graficzne, banery reklamowe.
Logo sponsora może być eksponowane na trasie Odcinków Specjalnych, w Strefie Serwisowej oraz na Bazie Imprezy. Znaki graficzne sponsorów będą również widoczne na stronie internetowej imprezy a nazwa sponsora będzie wzmiankowana we wszelkich materiałach medialnych, które ukażą się po zakończeniu imprezy.