Z-Konwój
Ciechanów

Siedziba Książąt Mazowieckich

Dwudniowa impreza turystyczno terenowa zlokalizowana w lasach Puszczy Świętokrzyskiej i na przedgórzu Iłżeckim.
Przygotowaliśmy dwie liczące po około 50 km trasy, na których znajdziemy kilka wymagających sekcji błotnych, brody, fragmenty starych kamiennych duktów z pierwszej połowy XIX wieku oraz sporo dróg szutrowych i śródpolnych. Jak zwykle poruszamy się konwojem, licząc na wspólną zabawę oraz wzajemną pomoc. Na roadbooku wyjazdu znajdują się również miejsca ciekawe historycznie i krajoznawczo takie jak pomniki przyrody, miejsca pamięci związane z Powstaniem Styczniowym, działalnością partyzancką mjr. Henryka Dobrzańskiego „Hubala” oraz oddziałów AK i BCh.

z-konwoj opoczno zjazd

TRASA: TRUDNA

Koleiny, sekcje błotne, brody, kamienne dukty

WYPOSAŻENIE:

Opony MT 31 cali, wyciągarka, snorkel, cb radio

LOGISTYKA

typ wyprawy – kolumna

ZAPISY

Zapisy na imprezę drogą mailową biuro@adrenalinka.pl,
lub telefonicznie +48 509 570 840
W zgłoszeniu prosimy o podanie imienia i nazwiska kierowcy wraz z numerem telefonu kontaktowego, marki i nr rejestracyjnego pojazdu oraz rozmiaru koszulek wyprawowych.

KOSZTY:

500 zł od załogi płacone na 10 dni przed terminem imprezy.
Konto do wpłat:
Marcin Francuz Piękna 44/6d 00-672 Warszawa
ING BANK 73 105010381000002316673025
tytułem: Z Konwój Ciechanów

BAZA:

Motel Sielanka – Zbożenna