Z-Konwój Podlasie

Biebrzańskie Ostępy

8 - 10 listopada

Uroki południowo-zachodniego Podlasia i pojezierza ełckiego w pełnej krasie. Ta dwudniowa impreza 4×4 powiedzie nas z Nowogrodu nad Narwią, przez zagubione leśne ostępy, z biegiem rzeki Pisy, aż do magicznej krainy jaką jest pojezierze ełckie. Na trasie nie zabraknie głębokich, błotnych kolein, zróżnicowanych przeszkód terenowych oraz szeregu ciekawostek związanych z II wojną światową oraz tajnymi  budowlami wojskowymi z okresu PRL-u. Będziemy mieli również okazję do zwiedzenia nieczynnego już mini poligonu, będącego dziś w rękach prywatnych. Spotykamy się w hotelu Zbyszko w Nowogrodzie w piątek wieczorem i jedziemy wzdłuż Pisy,  do naszej bazy czyli kameralnie położonego pensjonatu w okolicach Biebrzy.

TRASA: TRUDNA

Koleiny, sekcje błotne, brody, zarośnięte ścieżki

WYPOSAŻENIE:

Opony MT minimum 31 cali, wyciągarka, snorkel, cb radio

LOGISTYKA

typ wyprawy – kolumna

ZAPISY

Zapisy na imprezę drogą mailową biuro@adrenalinka.pl,
lub telefonicznie +48 509 570 840
W zgłoszeniu prosimy o podanie imienia i nazwiska kierowcy wraz z numerem telefonu kontaktowego, marki i nr rejestracyjnego pojazdu.

KOSZTY:

500 zł od załogi płacone na 10 dni przed terminem imprezy.
Konto do wpłat:
Marcin Francuz Piękna 44/6d 00-672 Warszawa
ING BANK 73 105010381000002316673025
tytułem: Z Konwój Podlasie

BAZA:

Hotel Zbyszko Nowogród